Kadra

Skład personelu zatrudnionego w Żłobku jest dostosowany do liczby dzieci uczęszczających do żłobka zgodnie z obowiązującymi przepisami. (Dz. U. Nr 45 poz. 235 art. 16)