Nabór do pracy

Nabór kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze, jest otwarty i konkurencyjny. (Dz.U. Nr 223 z 2008r rozp 1458 z późn.zm)

 

Ogłoszenie o wolnym stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym, oraz o naborze kandydatów na to stanowisko umieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej, o którym mowa w ustawie z dnia 06 września 2001r. o dostępnie do informacji publicznej (Dz.U.Nr 112, poz 1198 z późn.zm) zwanym dalej "Biuletynem" oraz na tablicy informacyjnej w jednostce, w której jest prowadzony nabór.