Przedmiot działalności

W Żłobku realizuje się zadania publiczne w zakresie opieki nad małym dzieckiem od ukończenia 20 tygodnia życia do 3 lat zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 2011r.   O opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, oraz Statutu nadanego uchwałą  Nr IX/117/2011   z dnia 26 maja 2011 roku Rady Miejskiej Kalisza.