Przyjmowanie i załatwianie spraw

Dyrektor przyjmuje interesantów:

od poniedziałku do piątku

w godzinach  9 - 12

 

Kolejność przyjmowania i załatwiania spraw:

- sprawy związane z prawidłowym funkcjonowaniem  Żłobka załatwiane są w sposób ciągły i na bieżąco;


- udzielanie informacji i odpowiadanie na zapytania (wątpliwości) rodzicom dzieci uczęszczających do placówki na bieżąco i codziennie;


- sprawy przychodzące na adres e-mail jednostki bądź w wersji papierowej załatwiane są w/g kolejności wpływu i terminach zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa.