Struktura własnościowa

Żłobek nr 3 w Kaliszu jest jednostką budżetową miasta Kalisza, nie posiadającej osobowości prawnej, swoje wydatki pokrywa bezpośrednio z budżetu miasta Kalisza, a pobrane dochody odprowadza na rachunek dochodów budżetu urzędu miasta. Żłobek nr 3 w Kaliszu działa na podstawie statutu. Podstawą gospodarki finansowej jednostki jest plan dochodów i wydatków. Podstawa prawna ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. nr 157 poz. 1240 z póź.zm).

 

Załaczniki
Download this file (Majątek żłobka.pdf)Majątek Żłobka[ ][ ]1131 kB2015-02-09 12:29